Privaatsuspoliitika, Küpsised, Lehe Kasutamise tingimused

Veebilehele Laenutooted.ee on oluline Teie privaatsus ja heaolu. Sellest tulenevalt panime kokku käesoleva privaatsuspoliitika. Privaatsuspoliitika lähtub Euroopa isikuandmete üldmäärusest. Üldmäärus on levinud nime GDPR all. 

Küpsised

Küpsised on väiksemahulised failid, mille külastatud veebilehed saadavad külastaja seadmesse. Seadme all võime mõista nutiseadet, mis on ühendatud internetiga. Küpsised salvestatakse veebilehitseja failikataloogi. Kui salvestatud küpsistega seade külastab uuesti veebilehte, siis veebilehitseja loeb küpsist uuesti ja saadab selle veebilehele, kes tunneb küpsise ära ja kuvab vastavalt küpsiste eelistusele veebilehe. Millised küpsiseid Laenutooted.ee kasutab?

Levinumad küpsised, mida kasutatakse on seansiküpsised, ajalised küpsised, jälitusküpsised, kolmandate isikute küpsised. Laenutooted.ee ei kasuta kolmandate osapoolte küpsised.

Veebilehe Kasutamise Tingimused

Laenutooted veebilehe (laenutooted.ee) kasutajatingimused kohalduvad käesolevale internetileheküljele ning selle alamlehekülgedele, mis on Laenutooted omandiks.

  • 1.1 Veebilehe kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, teadlik tingimustest ja aksepteerib neid tingimusi. 
  • 1.2 Veebilehe Laenutooted.ee kasutamise tingimused leiad käesolevalt lehelt. Veebilehe Laenutooted.ee sisu kopeerime, matkimine või jäljendamine on keelatud. Kui soovid kasutada Laenutooted.ee sisu, siis kasuta vastavat viidet Laenutooted.ee veebilehele.  Kui Teil on küsimusi lehe kasutamise tingimuste, küpsiste või privaatsuspoliitika kohta, siis kontakteeruge: 
  • info@laenutooted.ee või 
  • Marek@laenutooted.ee.

Vaata Lisaks

Laenu intressi ja kulukuse kohta saad lisainfot Krediidikogukulu.ee ja Minuraha.ee